Sri Mangala Gowri Ashtottara Satanamavali

Sri Mangala Gowri Ashtottara Satanamavali

oṃ gauryai namaḥ |
oṃ gaṇeśajananyai namaḥ |
oṃ girirājatanūdbhavāyai namaḥ |
oṃ guhāmbikāyai namaḥ |
oṃ jaganmātre namaḥ |
oṃ gaṅgādharakuṭumbinyai namaḥ |
oṃ vīrabhadraprasuve namaḥ |
oṃ viśvavyāpinyai namaḥ |
oṃ viśvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ aśhṭamūrtyātmikāyai namaḥ (10)

oṃ kaśhṭadāridyraśamanyai namaḥ |
oṃ śivāyai namaḥ |
oṃ śāmbhavyai namaḥ |
oṃ śāṅkaryai namaḥ |
oṃ bālāyai namaḥ |
oṃ bhavānyai namaḥ |
oṃ bhadradāyinyai namaḥ |
oṃ māṅgaldyadāyinyai namaḥ |
oṃ sarvamaṅgaldāyai namaḥ |
oṃ mañjubhāśhiṇyai namaḥ (20)

oṃ maheśvaryai namaḥ |
oṃ mahāmāyāyai namaḥ |
oṃ mantrārādhyāyai namaḥ |
oṃ mahābalāyai namaḥ |
oṃ hemādrijāyai namaḥ |
oṃ hemavatyai namaḥ |
oṃ pārvatyai namaḥ |
oṃ pāpanāśinyai namaḥ |
oṃ nārāyaṇāṃśajāyai namaḥ |
oṃ nityāyai namaḥ (30)

oṃ nirīśāyai namaḥ |
oṃ nirmalāyai namaḥ |
oṃ ambikāyai namaḥ |
oṃ mṛḍānyai namaḥ |
oṃ munisaṃsevyāyai namaḥ |
oṃ māninyai namaḥ |
oṃ menakātmajāyai namaḥ |
oṃ kumāryai namaḥ |
oṃ kanyakāyai namaḥ |
oṃ durgāyai namaḥ (40)

oṃ kalidośhaniśhūdinyai namaḥ |
oṃ kātyāyinyai namaḥ |
oṃ kṛpāpūrṇāyai namaḥ |
oṃ kaldyāṇyai namaḥ |
oṃ kamalārcitāyai namaḥ |
oṃ satyai namaḥ |
oṃ sarvamayyai namaḥ |
oṃ saubhāgyadāyai namaḥ |
oṃ sarasvatyai namaḥ |
oṃ amalāyai namaḥ (50)

oṃ amarasaṃsevyāyai namaḥ |
oṃ annapūrṇāyai namaḥ |
oṃ amṛteśvaryai namaḥ |
oṃ akhilāgamasaṃstutyāyai namaḥ |
oṃ sukhasaccitsudhārasāyai namaḥ |
oṃ bālyārādhitabhūteśāyai namaḥ |
oṃ bhānukoṭisamadyutaye namaḥ |
oṃ hiraṇmayyai namaḥ |
oṃ parāyai namaḥ |
oṃ sūkśhmāyai namaḥ (60)

oṃ śītāṃśukṛtaśekharāyai namaḥ |
oṃ haridrākuṅkumārādhyāyai namaḥ |
oṃ sarvakālasumaṅgaldyai namaḥ |
oṃ sarvabhogapradāyai namaḥ |
oṃ sāmaśikhāyai namaḥ |
oṃ vedāntalakśhaṇāyai namaḥ |
oṃ karmabrahmamayyai namaḥ |
oṃ kāmakalanāyai namaḥ |
oṃ kāṅkśhitārthadāyai namaḥ |
oṃ candrārkāyitatāṭaṅkāyai namaḥ (70)

oṃ cidambaraśarīriṇyai namaḥ |
oṃ śrīcakravāsinyai namaḥ |
oṃ devyai namaḥ |
oṃ kāmeśvarapatnyai namaḥ |
oṃ kamalāyai namaḥ |
oṃ mārārātipriyārdhāṅgyai namaḥ |
oṃ mārkaṇḍeyavarapradāyai namaḥ |
oṃ putrapautravarapradāyai namaḥ |
oṃ puṇyāyai namaḥ |
oṃ puruśhārthapradāyinyai namaḥ (80)

oṃ satyadharmaratāyai namaḥ |
oṃ sarvasākśhiṇyai namaḥ |
oṃ śaśāṅkarūpiṇyai namaḥ |
oṃ śyāmalāyai namaḥ |
oṃ bagaldāyai namaḥ |
oṃ caṇḍāyai namaḥ |
oṃ mātṛkāyai namaḥ |
oṃ bhagamālinyai namaḥ |
oṃ śūlinyai namaḥ |
oṃ virajāyai namaḥ (90)

oṃ svāhāyai namaḥ |
oṃ svadhāyai namaḥ |
oṃ pratyaṅgirāmbikāyai namaḥ |
oṃ āryāyai namaḥ |
oṃ dākśhāyiṇyai namaḥ |
oṃ dīkśhāyai namaḥ |
oṃ sarvavastūttamottamāyai namaḥ |
oṃ śivābhidhānāyai namaḥ |
oṃ śrīvidyāyai namaḥ |
oṃ praṇavārthasvarūpiṇyai namaḥ (100)

oṃ hrīṅkāryai namaḥ |
oṃ nādarūpiṇyai namaḥ |
oṃ tripurāyai namaḥ |
oṃ triguṇāyai namaḥ |
oṃ īśvaryai namaḥ |
oṃ sundaryai namaḥ |
oṃ svarṇagauryai namaḥ |
oṃ śhoḍaśākśharadevatāyai namaḥ | 108